سیستم فروش هاستینگ سما – این سیستم تا پیش از این به صورت پولی و با هزینه توسط شرکت سازنده به فروش رسیده که طبق اعلام و تصمیم خود شرکت اکنون برای استفاده عموم رایگان قرار داده شده است.

آموزش نصب:

۱- ابتدا فایل databese.sql را از مسیر زیر

app/confing

در دیتابس خود import نمایید

۲- فایل database.php را از مسیر زیر

app/confing

طبق اطلاعات دیتابس تغییر دهید

۳- در جدول user در بانک اطلاعاتی خود ایمیل کاربر modir را به ایمیل خود تغییر دهید

۴- از بخش بازیابی رمز در پوشه محل نصب سیستم خود رمز جدید در ایمیلتان دریافت کنید