شما با استفاده از Ajax Chat قادر هستید یک سیستم چت ساده در سایت خود ایجاد کنید!