با این اسکریپت می توانید سایتی راه اندازی کنید که کاربران میزان عشق میان خود و معشوق خود را اندازه گیری کنند. با قابلیت تایپ نام به صورت فارسی.