اسکریپت نسخه اول از شبیه سازی دیوار فیسبوک که ارسال و نمایش اطلاعات آن به صورت آی‌جکس می‌باشد .