قالب هنری ایفانت با هدر فلش – در طرحی این قالب از دایو استفاده شده و هیچ کجا از تیبل استفاده نشده است . طراح قالب : محسن کریمی

http://freetem.ir/wp-content/uploads/2015/07/efanet-joomla-theme-www.mihanscript.ir.jpg