یک سیستم مدیریت کاربر به زبان PHP می باشد و با بانک اطلاعاتی MySql کار می کند.کار با این سیستم بسیار ساده می باشد و می توانید کاربران خود را دسته بندی کنید و حتی برای عضویت هزینه مشخص کنید تا به ازای پرداخت هزینه کاربرانتان بتوانند وارد سیستم شوند.