قالب بسیار زیبا و کاربردی وی بی فان که توسط یکی از کاربران vbiran در سه رنگ طراحی و منتشر شده