این پوسته یک پوسته زیبا با کارایی راحت است. و در ترجمه این پوسته از فونت یکان نیز بهره برده شده است.

 

از ویژگی های این پوسته میتوان به:
    ابزارک‌های صفحه اصلی.
    نوشته‌ی خوش‌آمد‌گویی.
    نشان دهنده به روز رسانی های توییتر.
    تنظیمات پوسته در پیشخوان.

اشاره کرد.