امروز براتون قالب لامرد اسکای رو گذاشتم،این قالب برای سیستم شیرترانیکس هست و تغییرات کار مدیر گپ فارسی هست و در حال حاضر قالب لامرد اسکای(جامعه مجازی لامردی های مقیم اینترنت) می باشد