با استفاده از این افزونه میتوایند وردپرس خود را پنهان کنید و هیچ کس متوجه نشود که شما از وردپرس استفاده میکنید.