اینترنت پر است از پنجره های پاپ آپ ثابت و خسته کننده.به مین دلیل امروز تصمیم گرفتم که اسکریپتی برای دانلود قرار دهم که توسط آن می توانید پنجره های پاپ آپ چند لایه و متحرک طراحی کنید.با استفاده از این اسکریپت  شما می توانید لایه های متعدد با محتوای خود را ایجاد کرده و آن را به صورت انیمیشن وارد پنجره پاپ آپ خود نمایید و وب سایت خود را جذاب تر کنید