اسکریپت PHP پیشرفته ، طراحی شده برای اجرای گزارش SEO . این  اسکریپت ویژگی های آسان برای استفاده از پنل مدیریت دارد، که می تواند مورد استفاده برای تغییر بسیاری از جنبه های سایت شما، مانند زبان، پوسته،  و… باشد