با این افزونه شما می توانید برای فروش هر نوع از خدمات و یا محصولات: برنامه های کاربردی، وب سایت، گرافیک،  …. یا هر چیز دیگری قسمتی طراحی کنید که  کاربران با انتخاب امکانات مورد نیاز خود هزینه را مشاهده نمایند