این افزونه به شما اجازه می دهد که در وب سایت خود نمودار و چارت های واکنش گرا متحرک و زیبا ایجاد نمایید.