با افزونه Dynamic Step Procces می توانید پنل های چند مرحله ای طراحی کنید.این افزونه دارای پنل مدیریت حرفه ای می باشد.