با استفاده از این اسکریپت می توانید یک سیستم بررسی وضعیت SEO وب سایت راه اندازی کنید.