قالب بسیار حرفه ای فارس کیدز مناسب برای سایت های موزیک و دانلود می باشد.این پوسته بسیار بهینه شده است و از Seo بسیار خوبی برخوردار است.