این قالب را که مناسب سایت های تفریحی و خبری می باشد و هزینه طراحی آن حدود ۱ میلیون تومان است می توانید به صورت رایگان از فری تم دانلود نمایید