می توانید این قالب چند منظوره را برای طراحی وب سایت های شرکتی،شخصی، گالری، خبری و … استفاده نمایید