قالب Ticketrama به افرادی که نیاز به یک سیستم بزرگ برای پشتیبانی از آیتم های خود دارند کمک میکند.