این قالب برای وب سایت های گالری تصاویر  وعکاسی مناسب می باشد اما از آن می توانید برای وب سایت های آژانس مسافرتی، هتل ها،رستوران ها و … نیز استفاده نمایید