این قالب برای سایت های موزیک و دانلود مناسب است. این پوسته از حجم بسیار کمی برخوردار است و کاملا بهینه شده است