با کمک نرم افزار Easy Script Copier به آسانی می توانید فایل های CSS, HTMl, JS وب سایت دلخواه خود را دانلود نمایید.